Fysisk förmåga

Att som tränare kunna utveckla en adepts förutsättningar att utföra sin prestation bättre bygger på en övergripande förståelse kring elevens utvecklinghjul. Självklart är teknik en väldigt viktig del, men den rent fysiska förmågan hos individen är den grundläggande byggstenen i all idrottslig utveckling. 

 

Var och en av hjulets delar ger sitt speciella avtryck men det är i kombinationen av dessa komponenter vi skapar den bästa lösningen för den stora majoriteten av våra elever. Viktigt att slå fast är att det alltid finns en lösning. Alla kan förbättra sina förutsättningar oavsett kön, ålder eller tidigare erfarenheter!

För atleter som har en väl inarbetad och repetitivt fungerande teknik och där kroppens mobilitet samt dess kraftkällor redan nyttjas på ett bra sätt når vi snabbast en förbättring genom att fokusera på att anpassa och finjustera utrustningen. 


Finns det däremot delar av individens teknik som bromsar eller helt hindrar utvecklingen hittar vi sannolikt lösningarna i de fysiska förutsättningarna, på vilka tekniken baseras och repeteras. I bilden till höger ser vi en illustration av vilka segment i kroppen som bör vara mobila (blå) och stabila (gula) och kan vi först säkerställa basala funktioner och sedan optimera kroppens förutsättningar att leverera både mobilitet och stabilitet.

Precis som en Trackman snabbt och enkelt exempelvis mäter klubbhuvudets hastighet och position vid bollträffen använder vi när det gäller våra elevers fysik ett smidigt och funktionellt screeningtest, baserat på STAC Processen, för att få en relevant och mätbar bild av den fysiska förmågan hos eleven. Testet leder oss också automatiskt till ett antal individuella träning- och utvecklingsövningar som har en direkt koppling till specifika områden som snabbt leder till förbättrad balans, stabilitet, rotation och kraft.


Screening Light - 1250:-

Screening med tillhörande S- och A-program för kommande månads träning.