Metodik - Vårt system

För att skapa progression i sin träning och utveckling krävs ett system eller en metod som gör att man säkerställer att man tränar på rätt saker vid rätt tillfälle. Ett sådant system behöver också vara ”lättnavigerat” när man vill utvärdera och hitta såväl framgångsfaktorer som luckor som behöver täppas till.

Vi använder oss av en trappa och det finns en mängd olika modeller i olika idrotter som går ut på i stort sett samma sak. I Swedish Golf Team används exempelvis, sedan länge, en Pyramid för att illustrera samma koncept.


Att FYS finns längst ner i trappan är logiskt, kroppen och dina fysiska förutsättning lägger grunden för alla idrottsliga prestationer. Att sedan förädla och utveckla en TEKNIK eller ett specifikt RÖRELSEmönster är nästa steg. Efter det gäller det att kunna utföra en kvantitet av SPECIFIKA REPETITIONER, som golfslag eller starter från ett startblock för att ta annat exempel än från golfens värld. Steg fyra i trappan fokuserar på FULL PRESTATION, precis som den är tänkt att utföras när vi sedan kommer upp på det översta steget som är TÄVLING. Enda skillnaden mellan de två översta stegen i trappan är att det finns någon form av ”konsekvens” längst upp.

Fys

Fys - grunden du bygger och baserar din prestation på!

 

Precis som vi skrev när vi beskrev den fysiska delen av vårt utvecklingshjul; det finns bara en del av din utrustning som du använder vid all prestation. Precis som ett hus så måste man bygga ordentligt från grunden. Att ha en funktionell fysisk basförmåga i såväl styrka som rörlighet, kondition och stabilitet, är en förutsättning för alla idrottsliga prestationer och att bygga och underhålla dessa är första steget i trappan.

 

Det är alltid här vi börjar, och börjar om, när vi inleder en ny relation, eller en ny träningsloop, med en klient och vi tror stenhårt på att bygga ordentligt från grunden. Skulle inte våra kunskaper och verktyg räcka till, har vi bästa möjliga resurs i vårt nätverk! För just den fysiska delen arbetar vi tillsammans med, och utbildar kontinuerligt oss själva hos Joakim och Anna Dettner på STAC och STAC Academy.

 

Alla resor börjar med ett första steg, och ska vi gå vidare i trappan måste vi först se till att de fysiska förutsättningarna optimeras!

Rörelse / Teknik

Rörelse / Teknik - att skapa effektiva rörelsemönster och en funktionell teknik för ändamålet.


Att basera sin teknik på en känsla är väldigt sällan bra men att skapa en strukturerad teknik och sedan lära sig hur den känns är däremot väldigt mycket bättre!


Att skapa tydlighet i strukturen kring tekniken och att träna den med relevant feedback är ett måste. Feedback på Teknik- och rörelseträning kommer lättast från video, men tryckplattor, 3D-system eller lokala sensorer är också grymt bra hjälpmedel när man jobbar i detta steget av trappan. 


En vanlig missuppfattning med tekniska förändringar och förbättringar är att man låter sin känsla styra processen. Att förändra ett rörelsemönster eller skapa en teknisk struktur tar tid och kommer förmodligen att innebära att slutresultatet, exempelvis hur din golfboll flyger, kortsiktigt påverkas negativt. Med korrekt feedback blir processen tydligare och känslan får bli sekundär till det man faktiskt ser på video eller i grafer. Det fina med den här typen av träning specifikt för golfare är att den, till en början, går lika bra att utföra utan boll!


En strukturerad teknik och ett effektivt rörelsemönster är grunden för att kunna ta nästa kliv uppåt i trappan!

Specifika Repetitioner

Specifika Repetitioner - att få tekniken att fungera i praktiken.


När mängdträning appliceras på icke funktionell teknik stöter man alltid på problem, därför kan man inte hoppa över föregående steg och gå direkt på att ”köra på tills man kräks” eller andra gamla klyschor. Att träna smart är nyckeln!


I de flesta fall resulterar mängd i kombination med dålig teknik i inkonsekventa resultat och i värsta fall skador. Man behöver en god grund att stå på så här halvvägs upp i trappan, har man inte det räcker inget pannben i världen.


Att lägga kvantitet på specifika repetitioner, som att slå olika typer av golfslag eller att som sprinter öva starter från ett startblock är nödvändigt för att skapa trygghet. Trygghet i att tekniken och rörelsemönstret sitter, men också en mental trygghet i vetskapen om att man utfört ett visst moment en mängd gånger på träning. Att skapa feedbacksystem, som små tester eller liknande för att kontinuerligt se till att alla små processer till slut läggs ihop i nästa steg av trappan.


Träna kvantitet på ett smart sätt! Det måste göras, frågan är bara hur det görs på effektivast möjliga sätt och med så hög transfer som möjligt till de avslutande två stegen i trappan.

Full Prestation

Full Prestation - att sätta ihop pusselbitarna till ett vackert motiv.


Har man gjort ett gediget arbete längre ner i trappan, finns ofta de flesta bitarna i pusslet att tillgå. Nu gäller det bara att lista ut hur de passar ihop och hur man på bästa möjliga sätt kan foga samman dem till det önskade motivet.


Att befinna sig på detta steg i trappan innebär att man trycktestar systemet som det är tänkt att utföras i skarpt läge, dvs i trappans översta steg. Den gamla klyschan ”du blir bra på det du tränar på” är till viss del sann och vill man bli duktig på exempelvis golf, räcker det inte med att slå grymma slag på rangen, då måste man se till att det funkar på första försöket ute på banan!


Att bygga en funktionell rutin, som hjälper dig att använda det du tränat på tidigare i trappan när du nu bara har ett försök, är också väldigt viktig. Att kunna rikta ditt fokus till saker du faktiskt kan kontrollera gör det möjligt att använda all grundträning även när du förväntas prestera direkt. Att lära sig känna igen sina tendenser och mönster är en annan del av detta steg och att föra relevant statistik och utvärdera sina processer, tillsammans med en coach, gör att du kontinuerligt växer och presterar bättre.


Träna Fulla Prestationer, med full rutin och att kontinuerligt utvärdera processerna är nödvändigt för att ta nästa steg och prestera i trappans översta steg!

Tävling

Tävling - toppen på trappan; är du bäst när det gäller? 


Enda skillnaden mellan trappans två översta steg är att det nu finns en ”konsekvens” av resultatet. Det behöver inte vara miljontals kronor i prispengar eller huruvida man har ett jobb nästa år, även fast det är precis så det är på yppersta elitnivå, det kan räcka med att det finns en offentlig resultatlista där andra kan se ditt resultat.


För att lära sig att leverera på tävling måste man också spendera tid i dessa situationer. Vi kan försöka efterlikna tävlingsmoment på träning, men det blir väldigt sällan samma sak som man upplever när det verkligen gäller, oavsett om själva tävlingsmomentet är att klara spelprovet för grönt kort eller springa en SM-final på 100 m häck.


Att ta med sig det man lärt sig i trappans första fyra steg och bli duktig på att kunna använda detta även när man exempelvis är nervös kräver mycket träning och enda sättet att träna på just detta är att sätta sig i situationen där dessa känslor uppstår, ofta. En av de absolut vanligaste missuppfattningarna är att de vi ser prestera på världsnivå, våra idoler, aldrig blir nervösa, vilket ju såklart inte stämmer. Självklart påverkas de också av stundens allvar, de har bara lärt sig att prestera samtidigt som de känner som de känner.


”Under preassure, you don’t rise to the occasion, you simply fall to the level of your training” - så se till att träningen genom trappan är smart och att den har hög transfer till det du faktiskt vill bli bra på att prestera!