Coaching

Att få arbeta med och få möjligheten att utveckla människor är fantastiskt! Vi erbjuder såväl individuell coaching som föreläsningar för större grupper eftersom utveckling och att lära såväl andra, som oss själva, nya saker är en central del i H2 Golf & Coaching!


Vi har såklart våra rötter i golfens värld, men under alla våra år på elitnivå har vi samlat på oss erfarenheter, utbildat oss vidare och skapat ett eget koncept som funkar precis lika bra att applicera på vilken annan idrotts- eller arbetslivsprestation som helst. Konsten att tänka neutralt och att fokusera på det som faktiskt går att påverka är centralt för alla som vill prestera, oavsett inom vilket område. 


Ordet coach sägs ursprungligen komma från det ungerska ordet kocsi och ska betyda vagn eller droska som tar människor från en plats till en annan och precis så vill vi vara din eller er droska, från nuläge till ett framtida mål!

Föreläsningar
Individuell coaching