Föreläsningar

Att föreläsa och få chansen att utbilda och inspirera människor är något vi verkligen brinner för!

Oavsett om det är för en samling golftränare, en grupp intresserade medlemmar på golfklubben eller kanske ett hockeylag, tillhandahåller vi föreläsningar och coaching både online och personligen.

Utveckling och att lära såväl andra, som oss själva, nya saker är en central del i H2 Golf & Coaching!


Henrik är en uppskattad föreläsare på bl.a. PGA of Swedens Högre Tränarutbildning, där han under många år föreläst inom ett flertal olika ämnen, såsom; "Golfens träningslära och träningsplanering", "Screening och Fysiska begränsningar" samt avancerad golfteknik. 


"Att få möjligheten att utveckla och inspirera andra, är själva grunden till att jag valde tränaryrket! Att dessutom, under de senaste sju åren, ha fått förtroendet att föreläsa på diverse olika utbildningar för tränare, är en stor ära och det gör att man verkligen måste fortsätta att utveckla sig själv för att inte bli omsprungen och utdaterad"

Henrik Swärdh


Här nedan hittar ni de två föreläsningar, eller ämnen, som vi i dagsläget erbjuder;


- Konsten att tänka Neutralt - en en föreläsning om mentala processer   där de gamla klassiska "positivt eller negativt"-processerna får en utmanare.

- Träningplanering och Struktur - en föreläsning som kanske främst lämpar sig för golfträning och utveckling, men som även kan användas i andra sammanhang.

Konsten att tänka Neutralt

"Likt en bil, som när man för växelspaken till Neutral är beredd att både röra sig framåt och bakåt, kan vi människor blir mycket bättre på att fatta beslut och tackla olika situationer om vi kan lära oss att skifta våra tankar till neutralt."

Trevor Moawad


Att skapa ett sätt att se på olika situationer utifrån vad vi faktiskt kan påverka är en konst, en konst som oftast behärskas av de som är riktigt framgångsrika! Oavsett om det är idrottsutövare, entreprenörer eller studenter, har dessa människor skapat ett förhållningssätt till sin prestation som till största delen, eller helt, är baserat på vad de själva påverka. 


Vi är nog alla överens om att det inte är speciellt fördelaktigt att tänka negativt, men att bara skifta till att tänka positivt löser oftast inte problemet. Det vore ju praktiskt om så var fallet, men tyvärr...


Att däremot tänka neutralt och därigenom skapa beteenden och vanor som grundas på vad vi faktiskt kan påverka, det gör enorm skillnad!

Träningsplanering och Struktur

Denna föreläsning är främst baserad på det ämne som Henrik ansvarar för på PGA of Swedens Högre Tränarutbildning, där utvecklingstrappan finns presenterad i en annan form. Trappan går dock precis lika bra att överföra på ett fotbollslag, en skolklass eller ett företag. Självklart finns majoriteten av våra erfarenheter i golfens värld och föreläsningen kanske lämpar sig bäst för en golfande publik, men den kan absolut användas i flera samanhang.


Vi fokuserar på Planering och Struktur utifrån stegen i trappan och lär oss hur vi tar steg uppåt över tid, men också hur vi måste våga röra oss såväl nedåt som uppåt för att kunna utvärdera, utvecklas och skapa bra mönster.